Tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä Sampsukka.

Rekisteriasioita hoitaa Sampsukan henkilökunta.

Rekisterin käyttötarkoitus on Sampsukan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.  Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero.

Järjestelmän tietoihin pääsee ainoastaan rekisteriä hoitava henkilö.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.