Tietosuojaseloste - Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Sampsukan rekisteri- ja tietosuojaseloste, Sampsukka.com verkkokaupan asiakasrekisteri sekä Sampsukka.com uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

11.5.2018


Seuraavassa kerromme siitä miksi keräämme erilaisia tietoja asiakkaistamme, mitä tietoja keräämme, miten sitä säilytämme ja mitä sillä teemme.

Digitaalisten välineiden käyttö on nostanut yksityisyydensuojan voimakkaammin esiin, jonka vuoksi uusi tietosuoja-asetus on annettu. Olemme aina olleet huolellisia keräämiämme tietojen kanssa, koska mekin toivomme, että meidän tietoja käsitellään oikein kaikissa yrityksissä, joilla niitä on.

Tilaamalla verkkokaupastamme tuotteita, rekisteröitymällä asiakkaaksi tai liittymällä uutiskirjeen tilaajaksi hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Sampsukka
Linjatie 2
80140 JOENSUU
Puhelin 044 991 9646
Y-tunnus: 2180297-7
Kotipaikka: Joensuu

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa
Sampsukan asiakaspalvelu
Linjatie 2
80140 JOENSUU
myynti@sampsukka.com
044 991 9646

 

Miksi tietojasi kerätään

Rekisterin pidon perusteita ovat asiakassuhde, asiakkaan antama suostumus, asiakkaan Sampsukalle antama toimeksianto sekä Sampsukan lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen.

Sampsukka kerää henkilötietoja Sampsukka.com verkkokaupan asiakasrekisteriin henkilötietolain ja muun Sampsukkaa sitovan lainsäädännön puitteissa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakkaan identiteetin tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta

 • Asiakkaan verkkokaupasta tekemien tilausten ja palautusten käsittely, toimitukset sekä arkistointi

 • Verkkokaupan tilauksiin, toimituksiin ja palautuksiin liittyvän viestinnän hoitaminen, kuten tilaus- ja toimitusvahvistukset

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • Asiakaspalvelun tehtävien toteuttaminen ja asiakaspalautteen käsittely

 • Sampsukan lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen sekä vastuullisuuden toteuttaminen

 • Verkkokaupan ja Sampsukan tuotteiden laadunvalvonnan ja –varmistuksen sekä kehittämisen tehtäviin

 • Tilastollisiin tarkoituksiin sekä markkinointia varten

Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Sampsukka.com verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan tiedot:

 • Etu- ja sukunimi

 • Katuosoite

 • Postinumero

 • Postitoimipaikka

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Vaihtoehtoiset toimitusosoitteet

Rekisteröityneen asiakkaan yksilöivät tunnisteet:

 • Y-tunnus (yritysasiakkaat)

 • Käyttäjätunnus

 • Salasana

Tilaus- ja maksutapahtumatiedot:

 • Tiedot asiakkaan tekemistä tilauksista ja palautuksista

 • Tiedot asiakkaan suorittamista maksutapahtumista

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

 • Asiakaspalvelun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot

 • Asiakkaan tuotearvostelut ja suosikkituotteet

 • Asiakaspalaute

 • Asiakaspalvelun kontaktihistoria

 • Asiakaspalvelun chat-keskustelut

 

Sampsukka.com uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan tiedot:

 • Etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

 • Markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot

 

HUOM! SAMPSUKKA ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää rekisteristä poistoa, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Rekisteröitynyt asiakas voi muokata asiakastietojaan kirjautumalla Sampsukka.com verkkokauppaan. Tietojen muokkaamista voi myös pyytää ottamalla yhteyttä myynti@sampsukka.com.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Sampsukan ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille verkkokaupan tarjoamiseen osallistuville kolmansille osapuolille verkkokaupan teknisen toteutuksen, tietojenkäsittelyn, ylläpidon, asiakaspalvelun sekä tilausten pakkaamisen ja toimittamisen yhteydessä. Emme myy yhteystietoja markkinointi- tai mihinkään muihinkaan tarkoituksiin kenellekään.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesti Sampsukan internetsivustoilla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että internetsivujen käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.

Rekisterin tietoturvallisuus

Sampsukan asiakasrekisterin tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen.

Rekisterin henkilötietoihin pääsy on rajoitettu Sampsukan organisaation sisällä vain pääsyä tarvitseville henkilöille sekä niille kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat verkkokaupan tarjoamiseen Sampsukan toimeksisaajina. Henkilötiedot siirretään julkisen verkon yli verkkokaupan taustajärjestelmiin salattuina. Rekisterin henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu asiakasrekistereihin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen myynti@sampsukka.com tai henkilökohtaisesti Sampsukan myymälään. Myymälässä tulee näyttää henkilöllisyystodistus. Tarkastuspyyntöön tulee liittää etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan postitse.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Sampsukan asiakaspalveluun, minkä lisäksi suoramarkkinoinnin voi myös peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen.

Oikeus väärän tai vanhentuneen tiedon oikaisemiseen

Rekisteröitynyt asiakas voi muokata asiakastietojaan kirjautumalla Sampsukka.com verkkokauppaan. Tietojen oikaisua voi myös pyytää ottamalla yhteyttä myynti@sampsukka.com. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa kokonaan tai osittain ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Pyynnöt tietojen poistamiseksi tulee osoittaa myynti@sampsukka.com.